اولین بار که گفتم دوستت دارم با لهن خوش گفت من هم دوست دارم

 

دومین بار که گفتم دوستت دارم گفت همچنین

 

سومین بار جوابم نداد

 

چهارمین بار که با اشک گفتم دوستت دارم دیگر رفته بود جوابی نداد

 

آری این است جواب دوست داشتن =تنهایی

منبع : عشق و عاشقی |تنهایی در جواب دوست داشتن
برچسب ها : دوست ,دوستت ,گفتم ,گفتم دوستت ,دوستت دارم ,دوست داشتن ,جواب دوست